İlişkilerimiz

 

Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın atık madeni yağların geri dönüşümü için özellikle vurgu yaptığı "Temiz Üretim Teknolojisi" ve "Katma Değerli Ürün Arzı" hedefleri için TAYRAŞ vizyon  ve misyonumuzla güçlü ilerliyoruz.
https://csb.gov.tr

sıfıratık

TAYRAŞ - Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile ilerleyen Türkiye'nin sıfır atık entegre çevre yatırımıdır.
https://sifiratik.gov.tr


bileciküni

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile başlatılan proje kapsamında, başarılı ve gelecek vadeden öğrenciler, mezuniyetleri ardından TAYRAŞ’da yetiştirilmek üzere oluşturulan akademik kariyer havuzuna alınarak istihdam edilmekte, farklı bölümlerdeki öğrencilerin TAYRAŞ’da staj yapması da sağlanmaktadır.

http://www.bilecik.edu.tr

itünova

TAYRAŞ ve İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi ile yürütülen projede, rafineri inşaat, kurulum ve üretimde, üç yıl süreli "Sürdürülebilirlik Yönetimi” uygulanmaktadır.

http://www.itunovatto.com.tr

geir

TAYRAŞ, Avrupa Birliği (AB) madeni yağ sektörünü, mevzuatı ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir. Avrupa Rafineriler Birliği’nin (GEIR) ülkemizden ilk ve tek üyesi TAYRAŞ’tır. Avrupa Birliği çatısı altında yer alan, atık madeni yağlar özelindeki gerek mevzuat, gerekse ürün kalitesi ile ilgili tüm gelişmeler, GEIR vasıtası ile TAYRAŞ’a aktarılarak ülkemiz faydasına kullanılmaktadır. Yanı sıra, TAYRAŞ yöneticilerinin yetkin iletişim ve teknik gücü GEIR çalışmaları ve etkinliklerinde ortaya konularak, Türkiye için mühim bir temsiliyet de başarılmaktadır.

https://www.geir-rerefining.org

turktay

Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi  (TÜRKTAY) organizasyonu Türkiye’nin ‘2023 Vizyonu’nda sürdürülebilir yeşil ekonomi kapsamında ‘atık yönetimi ve geri dönüşüm’ de yer almaktadır. Türkiye’deki atık sektörünün önde gelen, kurum ile kuruluşlarının 2010 yılından bu yana desteklediği ve alanında en ciddi organizasyon olarak kabul gören TÜRKTAY Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilmektedir.

https://www.turktay.com

gebzeuni

Gebze Teknik Üniversitesi ile yapılan işbirliği ile geliştirilen projede TAYRAŞ Rafinerisi'nde oluşan atık suların mevcut en gelişmiş arıtma teknolojisi ile yönetimi sağlanmaktadır. 

https://www.gtu.edu.tr