Sıfır Atık Yönetim Sistemi

Atık madeni yağın toprak ve suya karışması, mevzuat dışı yakılarak havayı kirletmesi insan sağlığı ile kara, su ekosistemleri ve biyoçeşitlilik için büyük tehlikedir. TAYRAŞ faydalı kullanım ömrünü tamamlamış madeni yağın toplanması ve ileri dönüşümle işlenmesinde faaliyetini sürdürürken, atık madeni yağın toprak, su, hava kirliliğine etkilerini önlemektedir.

TAYRAŞ İleri Dönüşüm Rafinerisi'nde "Sıfır Atık" yaklaşımı ile ileri dönüşümün öncüsü olarak Sıfır Atık Belgelendirme ve Tedarik-Üretim-Satış Yaşam Döngüsünde Sıfır Atık Yönetim Sistemi süreçlerini eş zamanlı olarak yürütmektedir.

Unknown

 

Sıfır Atık Belgelendirme Süreci: TAYRAŞ ilgili çevre ve sanayi mevzuatı gerekliliklerine tam uygun inşa-kurulum-üretimini gerçekleştirirken, diğer yandan Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Bilgi Sistemi'ne dahil olarak Sıfır Atık Belgesi alma işlemlerini yürütmektedir.

 

Sıfır Atık Yönetim Sistemi : Mevcut en temiz üretim teknolojisi ile inşa edilen TAYRAŞ'ta, tedarik-satış zinciri ile rafineride su, enerji, atık, kaynak verimliliği, sürdürülebilir şekilde yönetilerek sıfır atıklı üretim başarılmaktadır. TAYRAŞ yaşam döngüsü boyunca insan sağlığı, çevre ve iklim değişikliği etkilerini en aza indirmek amacıyla, sürdürülebilirlik hedefinin itici gücü olan "Sıfır Atık Yönetim Sistemi" ile sürekliliği mümkün teknik iyileştirmeleri yaparak döngüsel ekonomide ilerleyecektir. TAYRAŞ İleri Dönüşüm Rafinerisi ürünleri TIDRABASE Baz Yağları satışa arz edilerek, diğer çıktılar iç tüketimde kullanılarak, katı-sıvı-gaz kirleticiler ise sıfır atık hedefli sürdürülebilir en iyi teknolojik çözüm ve uygulamalarla yönetilmektedir.