Sürdürülebilirlik Yönetimi

TAYRAŞ sürdürülebilirlik yönetimi, İleri Dönüşüm Rafinerisi'nin inşa ve kurulum aşamasında başlatılmış olup, çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri izleme, veri toplama, değerlendirme adımları ile, "En Güvenli, En Sorumlu, Toplumda Lider İleri Dönüşüm Şirketi" olma hedefiyle ilerlemektedir.

Bu amaçla bünyemizde TAYRAŞ Sürdürülebilirlik Kurulu oluşturulmuştur.

shutterstock_1367093_X56uF

 

TAYRAŞ, su ve karbon yönetimini ilgili standartlara göre ölçme, hesaplama, doğrulatma, takip ve azaltma çalışmalarıyla uygulayıp, TIDRABASE Baz Yağları için "Yaşam Döngüsü Değerlendirme" çalışması yaparak, konusunda küresel bir ilk olma başarısına ulaşma hedefindedir. TIDRABASE teknolojik açıdan mümkün olan en düşük karbon ayak izi ile pazara arz edilecek ve böylece TAYRAŞ, baz yağlarını kullanan madeni yağ üreticilerinin pazarda çevre ve iklim dostu ürünlerle ayrıcalıklı konum almalarına değer katacaktır.


 

3-SurdurulebilirlikYonetimi-Quote

 

TAYRAŞ, kamu, resmi, erk, yerel yönetim, toplum, sivil toplum kuruluşları, tedarikçi ve müşteriler ile değer ve fayda yaratma zincirinde sürdürülebilirlik bilgilerinin etkisini artırarak yaymak hedefindedir. Yerel kalkınmayı ve paydaş katılımını öncelikle Bilecik'te uygulamayı önde tutarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleyecek kurumsal sosyal sorumluluk, teknik projeleri ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirme planı ile ilerlemektedir. TAYRAŞ, Türkiye çevre yönetimine, iklim değişimi ile mücadelesine yarattığı istihdam, ekonomi ve sürdürülebilir iş çözümleriyle güç katmaktadır. 

TAYRAŞ İleri Dönüşüm Rafinerisi, Sağlık, Emniyet, Çevre, İş Güvenliği, Test ve Analiz, Kalite,  süreçlerinde Entegre Yönetim Sistemlerini en ileri düzeyde uygulamayı hedefler.