Rafinasyon İşlemi

RAFİNASYON İŞLEMİ

Atık Madeni Yağları işleyen TAYRAŞ Baz Yağ Rafinerisi, dört Aşamalı Evaporatör Distilasyon ile 125 bar Hidro-İşlem uygulamaları gibi En Son Teknolojiyi ve Mevcut En İyi Teknoloji araçlarını kullanarak Grup II Baz Yağlar üretmektedir. Rafineri, Sıfır Atık Prensibini uygulamakta ve kaynak açısından verim sağlayan mevcut en iyi rafinasyon teknolojisini kullanmaktadır.

Mevcut En İyi Teknolojiyi kullanan Rafineri, en düşük Karbon, Su ve Atık Ayak İzine sahip Baz Yağları piyasaya sunmaktadır.

TAYRAŞ Baz Yağ Rafinerisi, ATEX sertifikalı, patlamaya karşı korunmuş malzeme ve ekipmanlar kullanılarak inşa edilmiş olup, gelişmiş yangın algılama ve söndürme sistemlerine sahiptir. Rafineri en yeni ulusal ve uluslararası standartlara uygundur.

(Aşağıdaki İşlem Akış Şemasına bakın)

HAMMADDE

Atık Madeni Yağ, Rafinerinin Akredite Laboratuvarında gerçekleştirilen titiz Kalite Kontrol (KK) işleminden sonra rafineriye kabul edilir.

Atık Madeni Yağ, işleme gönderilene kadar rafineri tank sahasında (AMY) depolanır.

 

DISTILASYON PROSESİ

Dehidrasyon (D1)

Kirletici maddelerden arındırılması, Su (H2O) ve Hafif Yakıt (HY) fraksiyonu

Düşük Vakumlu Düşen Film Buharlaştırma (D2)

Kurumuş yağdan buharlaştırma yoluyla Hafif Baz Distilatın (LBD) geri kazanımı

Yüksek Vakumlu Düşen Film Buharlaştırma (D3)

Buharlaştırma ile Ağır Baz Distilatın (ABD) geri kazanımı

Kısa Yollu Sıvılı Film Buharlaştırma (D4)

Ekstra Ağır Baz Distilatın (EABD) buharlaştırma yoluyla geri kazanılması ve Asfalt Bakiyesi (AB) bırakması

trquote2

HİDRO-İŞLEM

Yüksek Basınçlı Hidro-İşlem (HT1, HT2)

125 bar'da özel katalizörler kullanılarak kükürt, klor, azot, fosfor, silika ve doymuş aromatiklerin ortadan kaldırılması.

Ayrımsal Damıtma (AD)

Satış için Orta Baz Yağ, Hafif Baz Yağ ve Spindle Yağının yanı sıra, işlem enerjisi için de Hafif Yakıtın ayrılması.

(Aşağıdaki Proses Akış Şemasına bakın)

damla4

Hidrojenin yağ ile reaksiyonunu kapsayan Hidro-İşlem uygulaması, bu işlemde özel metalik katalizörlerin bulunduğu ortamda tanımlanmış basınç ve sıcaklık koşullarında, Atık Madeni Yağdan çıkan Distilatların hidrojen ile reaksiyonunu içerir.

Özel olarak tasarlanmış reaktörlerdeki reaksiyonların ardından Hidrojen, reaktörlere geri kazandırılır. Hidrojen yardımıyla Distilatlar doyurulur ve yabancı maddeler giderilir, bu sayede yüksek saflıkta ve kalitede Baz Yağlar elde edilir.

Hidrojen Üretimi

Hidrojen, sahada üretilir. Ünite tamamen otomatiktir; Yüksek Entegrasyonlu Buhar Reformasyon Teknolojisi kullanılarak Metan Buharı Reformasyonunun (MSR) saf Hidrojene (H2) dönüşümü prensibine dayalı olarak çalışmaktadır. Rafineri "Hidro-İşlem Ünitesi, Reformasyon Ünitesinden çıkan sürekli saf Hidrojen beslemesiyle çalışmaktadır.

 

pchart-v16-TR

Ürünler

Grup II Baz Yağlar (SpBY, LBY, MBY)

Asfalt Bakiyesi (AB)

 

 

 

Yan Ürünler

Hafif Yakıt (HY), proses tesisinde yakıt olarak kullanılmaktadır.

Distilasyon Suyu (H2O), tüm kirletici maddelerin giderilmesi için uygulanır ve ardından sulama suyu olarak yeniden kullanılır veya satılmaktadır.

Rafinerinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere proses çıkışlı gazlar ve çok hafif hidrokarbonlar da kullanılmaktadır.