Kanunlar

tayraş

Çevre Kanunu
Pdf'i Görüntüle

tayraş

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Pdf'i Görüntüle

tayraş

Petrol Piyasası Kanunu
Pdf'i Görüntüle

tayraş

Trafik Kanunu
Pdf'i Görüntüle

Yönetmelikler

tayraş

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği
Pdf'i Görüntüle

tayraş

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Pdf'i Görüntüle

tayraş

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Pdf'i Görüntüle

tayraş

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ekleri
Pdf'i Görüntüle

tayraş

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluklarına İlişkin Yönetmelik
Pdf'i Görüntüle

tayraş

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluklarına İlişkin Yönetmelik Ekleri
Pdf'i Görüntüle

tayraş

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Pdf'i Görüntüle

tayraş

Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasına İlişkin Yönetmelik
Pdf'i Görüntüle

tayraş

Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanmasına İlişkin Yönetmelik Ekleri
Pdf'i Görüntüle

tayraş

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
Pdf'i Görüntüle

tayraş

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Ekleri
Pdf'i Görüntüle

tayraş

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Pdf'i Görüntüle

tayraş

Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınmasına İlişkin Yönetmelik
Pdf'i Görüntüle

Tebliğ ve Genelgeler

tayraş

Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği
Pdf'i Görüntüle

tayraş

Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
Pdf'i Görüntüle

tayraş

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Usul Esaslar
Pdf'i Görüntüle

tayraş

Karayolu Mesleki Yeterlik Eğitimi Tebliği
Pdf'i Görüntüle

tayraş

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Hakkında Tebliğ
Pdf'i Görüntüle


2014 TAYRAŞ | Tüm Hakları Saklıdır.     
linkedin  rss