Ön İşlem

Prosesin ilk aşamasında atık motor yağları önce filtre edilir, sonrasında ise sıcak hidrojen gazı ile karıştırılarak flaş ayırıcıda buharlaştırılır. Bu işlemle yağ içerisindeki inorganik moleküller, metaller ve ağır asfalt bileşenleri ayrıştırılır. Elde edilen bu dip ürün asfalt kaplama işlerinde kullanım için oldukça uygundur. Flaş ayırıcıda buharlaştırılan, C40 düzeyine kadar hidrokarbonların bulunduğu gaz karışımı ise katalitik ünitesine gönderilir. Ön arıtma aşamasında sıcak hidrojen gazının dâhil edilmesinin nedeni ise, işlemler boyunca yüksek basınç / yüksek sıcaklık ortamlarında (480 0C sıcaklık ve 80 bar basınç) sıcaklığa duyarlı yüksek değerli yağlama yağı moleküllerinin sıcak yüzeylere yapışmasını ve pişmesini engellemek içindir. 

Katalitik Hidroişlem

Birden fazla aşama içeren bu yüksek basınç sisteminde gaz fazındaki hidrokarbon karışımı öncelikle, artık kalan kirletici ve metal bileşiklerden ayrıştırılır ve sonrasında kükürt giderme işlemine alınır. Çevrim reaktöründe, sağlanan yeterli yüksek basınç ve sıcaklıklarda, olefinler ve aromatiklerhidrojenleme katalizörlerinin de yardımıyla doyurulur ve hidroişlem (hydrofinising) gerçekleştirilir. Tüm bu aşamalara dahil olan süreçler, baz yağı fraksiyonlarındaki diğer heteroatomların ayrıştırılması ve yoğun kükürt giderimi sağlamak içindir. 

Ürün Geri Kazanımı ve Son İşlem

Hidroişlem sonrasındaki basınç düşürme aşamasında hidrojenleme reaksiyonunda meydana gelen klorürler, kükürtler ve reaksiyona girmeyen hidrojen gazları prosese geri beslenir. Bu işlemde; basınç, hız ve hidrojen çevrim oranı beslenen atık yağ içeriğine bağlı olarak üniteden üniteye farklılık göstermektedir. İşlem sonucunda sıvı halde saflaştırılmış hidrokarbon karışımını içeren yağ ise vakum altında damıtılarak endüstriyel nitelikte istenilen ürünlere ayrıştırılır. Bu ürünler içerisinde baz yağı fraksiyonlarının yanında yan ürün olarak; nafta, gaz yağı, gaz yakıtlar da kalite açısından oldukça iyidir. Örneğin, elde edilen Setan sayısı yüksek dizel üründeki kükürt oranı 5ppm altındadır. Bu gibi ürünlerin elde edilmesi, prosesin yüksek katalizör maliyetlerini dengelemesi açısından önemli bir tercih nedeni olmaktadır.

tayraş


2014 TAYRAŞ | Tüm Hakları Saklıdır.     
linkedin  rss