Gizlilik Politikası

Kullanıcılar Tarafından Gönüllü Olarak Sunulan Bilgiler
www.tayras.com web sitesinin büyük bir bölümü kullanıcıların kim olduğunu bildirmeden ya da kişisel bilgilerini vermeden ziyaret edebileceği şekilde tasarlanmıştır. Ancak web sitesinin bazı bölümleri kullanıcıların TAYRAŞ’a mesaj gönderebileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu bölümlerde kullanıcıların isim, telefon numarası, adres, e-mail adresi gibi bazı bilgilerini sunmaları gerekmektedir.
Bu internet sitesi yoluyla toplanan kişisel tanımlayıcı bilgilerin korunması için tüm gerekli tedbirlerin devamlılığı sağlanmaktadır. Buna karşılık, kişisel bilgilerin koruma yollarını aşmaya teşebbüs eden ve internet yoluyla veri aktarımı yapan kişilerden tamamen korunabilmesi garanti edilmemektedir. 

Çerezlerin (Cookielerin) Kullanımı
Çerezler, Türkçe, İngilizce veya Almanca dil seçeneği gibi uyarlanmış kullanıcı tercihlerinin hatırlanabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Çerezlerin kullanılmasının engellenmesi ya da sınırlanması için, internet tarayıcısı tarafından kullanılan seçeneklere başvurulabilir. 

Web Sunucusu Günlüğü Tutma ve IP Adresleri
Web sitesinin sayfa taleplerinin geldiği kaynak adresleri (IP adres, domain adı, vb.), sayfa talep tarihi ve saati, eğer varsa başvurulan internet sitesi ve URL’deki diğer parametreler gibi kullanılan veri izlerini saklamaktadır. Bu veriler site trafiğine ilişkin raporlamalarda ve web sitesinin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. 

Hukuki Yaptırım
Mahkeme hükmü ya da diğer kanuni / idari süreçlerin gerektirmesi veya mevzuat tarafından kişisel tanımlayıcı bilgilerin emniyet otoritelerine, mahkemelere ya da diğer yetkili otoritelere sunulmasının öngörülmesi halinde, kişisel tanımlayıcı bilgilerin yetkili makamlara sunulması gerekebilir. TAYRAŞ bu taleplerin yerine getirilmesinde idari ve kanuni süreçlere uygun olarak yetkili makamlarla işbirliği yapacak ve talep edenin sağlıkla ilgili kişisel tanımlanabilir bilgilerinin korunmasını sağlayacak uygun tedbirleri alacaktır. 

Bağlantı (Link) Verilen Web Sitelerinin Gizlilik Bildirgeleri
www.tayras.com web sitesi yararlı bilgiler sunabilecek internet sitelerine bağlantılar veya referanslar içermektedir. TAYRAŞ, link verilen veya kaynak gösterilen web sitelerinin içeriği ve güvenliğinden sorumlu değildir. 

www.tayras.com web sitesi Gizlilik Politikasına ilişkin soru ve yorumlarınız için: info@tayras.com


2014 TAYRAŞ | Tüm Hakları Saklıdır.     
linkedin  rss