Atık Değerlendirme Yöntemlerimiz

Baz yağlar, damıtma, çözücülerle arıtma, hidrojenle etkileştirme vb. üretim süreçleri ile ham petrolden veya atık madeni yağlardan Rafinasyon veya Rejenerasyon tesislerinde elde edilen yağlama yağlarının ana maddesini oluşturan petrol esaslı ürünlerdir. 

TAYRAŞ
olarak çevre ve insan sağlığı açısından son derece zararlı etkileri olan atık madeni yağları katma değeri yüksek baz yağlara dönüştürerek tekrar doğaya ve ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyoruz. Son 10-15 yıl içerisinde önemli bir gelişme gösteren atık yağ geri kazanım teknolojileri atığı geri kazanırken ilave kirlilik üretmeden çok daha yüksek kalitede API Grup I+ ve II kalitesinde baz yağı üretilmesini sağlıyoruz.


Bu noktada öne çıkan ileri geri dönüşüm “UPCYCLING” ifadesi atık maddelerin daha iyi çevresel değere sahip yüksek kaliteli ürünlere dönüştürülmesi olarak 1994 yılında ortaya çıkmıştır. Atık madeni yağların içeriğindeki kirleticilerden arındırılarak yüksek kaliteli baz yağlara dönüştürülmesi çok güzel bir YÜKSEK GERİ DÖNÜŞÜM “UPCYCLING” örneğidir.

tayraş


2014 TAYRAŞ | Tüm Hakları Saklıdır.     
linkedin  rss