Atık Alım Kriterlerimiz

TAYRAŞ A.Ş. olarak ülkemize kazandıracağımız ileri teknoloji atık madeni yağ rafineri yatırımının hayata geçirilmesi sürecinde, ülkemizdeki atık madeni yağların niteliği ve hammaddenin sürekliliği kilit bir öneme sahiptir. Bu önemden ötürü yurt içinden temin ettiğimiz atık madeni yağları yüksek kaliteli Grup 1+ ve Grup 2 baz yağlara dönüştürmek üzere yurt dışındaki iş ortaklarımız olan dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip rafinerilerine ihraç ediyoruz. Rafineri yatırım sürecinde hammadde teminin ve sürekliliğinin önem arz ettiğinden hareketle, “baz yağ üretmek amacı ile” teslim alabileceğimiz atık madeni yağlara ilişkin alım kriterlerimizi atık üreticilerinin bilgilerine sunarız…


Atık Kodları Atık Yağlar
12 01 10 Sentetik işleme yağları
13 01 10 Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar
13 01 11 Sentetik hidrolik yağlar
13 01 13 Diğer hidrolik yağlar
13 02 05 Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları
13 02 06 Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları
13 02 08 Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları
13 03 07 Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları
13 03 08 Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları
13 03 10 Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları
Test Birim Limit Değer Test Yöntemi
Su Miktarı % En çok 10 CSN ISO 760
Parlama Noktası °C En az 100 ASTM D 93
PCB mg/kg En çok 20 EN 12766-1; EN 12766-2
Klorür % ağırlık En çok 0.2 EPA 5050 EPA 9056:A
Kükürt % ağırlık En çok 0.6 TS EN ISO 8754, IP 336

tayraş


2014 TAYRAŞ | Tüm Hakları Saklıdır.     
linkedin  rss