TÜRKİYE ATIK YÖNETİMİ PANELİ ANKARA’DA YAPILDI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tüm Yönleri ile Atık Yönetimi konulu TÜRKTAY Paneli 22-23 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve atık geri dönüşüm sektörü temsilcilerinin katıldığı panelde evsel atıklardan tehlikeli atıklara tüm atıklar ve uygulamalar ele alındı. Panelde açılış konuşmalarını, T.C. Çevre Komisyonu Başkanı Osman KAHVECİ, Çevre Bakanlığı Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet SARAÇ ve Grup E yayıncılık genel müdürü Türkay ÖZGÜR yaptılar.

Panelde TAYRAŞ Genel Müdürü Aydın ÖZBEY de “Ülkemizde Atık Madeni Yağların Yönetimine İlişkin Mevcut Durum Analizi Ve Gelecek Öngörüleri” hakkında bir konuşma yaptı.

Avrupa’nın En Büyükleri Türkiye’de Yatırım İçin Bir Araya Geldi

Avrupa’nın en büyük iki atık madeni yağ rafinerisi konumundaki AVİSTA Oil ve PURALUBE’un ortağı olduğu TAYRAŞ tarafından ülkemizde yapılacak ve yatırım büyüklüğü 100 milyon TL’nin üzerinde olacak bir yatırımın arifesinde olunduğunu ifade eden ÖZBEY madeni yağların rafineri ürünleri içinde eşsiz bir konuma sahip olduğuna doğru yöntemler ileri teknolojiler kullanılarak geri kazanılacak bu atıkların katma değeri yüksek baz yağlara dönüştürülmesinin ülke ekonomisine katkısına önemine değindi.

 

ÖZBEY konuşmasında, dünya genelinde tüketilen madeni yağ miktarının yıllık 40 milyon ton seviyesinde olduğunu, bu tüketimin yaklaşık 10 milyon tonu Avrupa coğrafyasında gerçekleştiğini, sadece Avrupa coğrafyasındaki atık madeni yağ potansiyelinin 4 milyon ton olduğunu belirtti.

 

Yıllık 200 bin ton atık madeni yağ kayıt dışı faaliyetlere konu ediliyor

Ülkemizde tüketilen madeni yağ miktarının ise yaklaşık 600 bin ton seviyesinde olduğu ve yıllık 250 bin ton atık madeni yağ oluştuğu tahmin edildiğini ifade etti. Kayıt altına alınan atık madeni yağ miktarının 45 bin ton seviyesinde geri kalan 200 bin ton atık madeni yağın ise kayıt dışı olduğunu belirten ÖZBEY kayıt dışı olarak toplanan atık madeni yağlar yaygın olarak ısınma amaçlı olarak kullanıldığını, baz yağ ve solventlerle karıştırılarak sahte yakıt üretiminde kullanıldığını ifade etti.

 

Yasal düzenlemeler ve denetimlerle baz yağ ithalatı reel seviyelere indi…Atık madeni yağlara dikkat!

Ülkemize TÜİK verilerine göre 2011 yılında 1 milyon 33 bin ton, 2012 yılında 894 bin ton, 2013 yılında ise 743 bin ton baz yağ ithalatı yapıldığını ifade eden ÖZBEY ithalat miktarının Başbakanlık Kaçakçılıkla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde 2011 yılında atılan adımlar ve yasal düzenlemelerle yıllar geçtikçe azalarak devam ettiğini 2014 yılının kuvvetle muhtemel 600 bin ton baz yağ ithalatı ile kapatılacağını belirtti.

 

 

 

ÖZBEY, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, EPDK, Maliye Bakanlığı tarafından atılan ortak adımlar ve eş güdüm içinde yapılan yasal düzenlemeler ülkemizdeki baz yağ tüketimini hemen hemen reel seviyelere çekildiğini ifade etti.

 

Baz yağ ithalatından kaynaklı kaçak ve kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik olarak büyük bir aşama kaydedilmesine rağmen, aynı aşama yaklaşık 6-7 senedir yıllık en az 200 bin ton seyiyelerinde oluşması muhtemel atık madeni yağın kayıt altına alınmasında sağlanamadığını ifade etti. Atık madeni yağları kayıt dışı toplayan, neredeyse orijinal baz yağ fiyatına satın alanlar, çevre ve insan sağlığını hiçe sayanlar, vergi kaçıranların ülkeye verdiğini ifade etti.

 

Atık madeni yağların yönetimi taslağı sorunun çözümü için ümit vadediyor…

ÖZBEY,sorunun çözümüne yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geçtiğimiz aylarda, önemli bir yasal düzenleme; atık yağların kontrolü yönetmeliğinin taslağını yayınlayarak bu konudaki samimiyetini ve sorunu çözme azmini ortaya koyduğunu belirtti.

 

Taslakla birlikte, atık madeni yağlar Lisanslı rejenerasyon tesislerince serbest piyasa koşulları içinde rekabetçi bir ortamda toplanması, atık madeni yağ rejenerasyon tesislerinin hizmet yeri gerekliliklerine ilişkin TS 13541 standardının, rejenerasyon tesislerinde üretimi yapılan ürüne yani baz yağa ilişkin TS 13369 standardının gerekliliklerinin karşılanmasının yanı sıra asgari sermaye vb. kriterlerle tarihinde ilk defa bu sektörün de artık kurallarının açık açık yazıldığı bir mevzuatı olacağını belirtti.

 

1 ton atık madeni yağın fiyatının 1500- 2000 TL olabileceği tek yer yanlış işlerin olduğu yerdir.

Rejenerasyon tesislerinin çıktı ürünü olması gereken baz yağ üretimi EPDK tarafından işleme lisansına tabi tutulması gerektiğine değinen ÖZBEY halihazırdaki uygulamada Baz yağ üretmeden direkt madeni yağ üretim faaliyeti lisanslandırılmaktadır.  Eğer ki 200 bin ton atık madeni yağı kayıt altına almak, ileri ve atık üretmeyen teknolojiler kullanılmak suretiyle katma değeri yüksek GRUP 1+, Grup 2 kalitesinde baz yağlara dönüştürmekse niyetimiz atık madeni yağlardan baz yağ üretiminin EPDK İşleme lisansına tabi kılınması ve aynı petrol piyasasında olduğu gibi bu faaliyet sahasının kurallarının EPDK lisans yönetmeliği ile düzenlenmesi elzemdir dedi.

 

Ülkemize yatırımcıların yatırım yapması, mevcut yatırımcıların yatırımlarını büyütmeleri ve katma değeri yüksek ürünler üretmeleri için bu yanlış işlere bir son verecek adımlara ihtiyaç olduğunu belirten ÖZBEY sonuç olarak;

 

  1. Bakanlığımız tarafından yayınlanan taslak mevzuatın hayata geçmesi,
  2. Atık madeni yağ rejenerasyon tesislerinin EPDK İşleme lisansı kapsamına alınması,
  3. Atık üreticilerine ve tüm paydaşlarına yönelik denetimlerin etkinliğinin artırılması,

 

ile birlikte şekillenecek sektör ve bu sektörün oyucularının, dünya piyasasındaki makul rekabetçi koşullarda rekabet ederek atık madeni yağları toplamak ve katma değeri yüksek ürünler üretmek üzerine girecekleri yarışın kazananın Türkiye olacağını ifade etti.

tayraş


2014 TAYRAŞ | Tüm Hakları Saklıdır.     
linkedin  rss